Quay về Tất cả câu hỏi

Làm thế nào để biết bài mình đã được đăng nhỉ? Mình không có nhiều điều kiện để vào mạng hay mua...

(admin)

08/06/2017
Thông thường khi bài được chọn đăng, tòa soạn sẽ liên hệ để trao đổi với tác giả qua điện thoại hoặc email đính kèm. Vì vậy khi gửi bài, bạn đừng quên gửi kèm thông tin cá nhân thật chính xác để tòa soạn tiện liên hệ trao đổi cũng như trả nhuận bút nếu bài được chọn đăng. Thân mến!